IngPro
IngPro
5. jun 2018.
Локални орган управе надлежан за финансије Управи за трезор подноси обрасце: ИКРТЛВ и ИБСКЛВ
  

 

 

Локални орган управе надлежан за финансије Управи за трезор подноси Извештај о инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора локалне власти на домаћем финансијском тржишту новца на прописаним обрасцима:

Образац ИКРТЛВ – Извештај о инвестирању новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалне власти за месец ______ 20_. године,

Образац ИБСКЛВ – Извештај о инвестирању средстава са подрачуна за редовно пословање директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти за месец ________ 20_. године


датум обавезе

5. 6. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима