ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
11. jun 2018.
Подношење ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране лица која нису евидентирана у систем ПДВ-а
  

 

 

Подношење ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране лица која нису евидентирана у систем ПДВ-а (порески дужник из члана 10. и члана 44. став 3. Закона – по основу насталих обавеза у априлу 2018. г.)

датум обавезе

11*. 6. 2018.

______________

* Чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку прописано је да, ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

PRIJAVA
приступ издањима