IngPro
IngPro
25. oktobar 2018.
Пренос трансферних средстава из буџета Републике јединици локалне самоуправе
  

 

 

Пренос трансферних средстава из буџета Републике јединици локалне самоуправе – ненаменски трансфери у висини једне дванаестине годишњег износа трансфера

датум обавезе
25. 10. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима