ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
20. april 2018.
Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб, за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте
  

 

 

Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-И, са прилозима РЕФ-Иа и РЕФ-Иб, за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. т. 3), 4), 5) и 6) Закона, који се користе за индустријске сврхе (по истеку квартала – од 1. 1. до 31. 3. 2018)

датум обавезе
20. 4. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880