ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
20. jul 2018.
Подношење захтева за рефакцију акцизе на Обрасцу РЕФ-И за гасна уља
  

 

 

Подношење захтева за рефакцију акцизе на Обрасцу РЕФ-И за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, која се користе као енергетско гориво за индустријске сврхе, односно када се користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал у процесу производње акцизних, односно неакцизних производа

датум обавезе
20. 7. 2018.

PRIJAVA
приступ издањима