IngPro
IngPro
22. oktobar 2018.
Подношење захтева за рефакцију акцизе на Обрасцу РЕФ-И за гасна уља
  

 

 

Подношење захтева за рефакцију акцизе на Обрасцу РЕФ-И за гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, која се користе као енергетско гориво за индустријске сврхе, односно када се користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал у процесу производње акцизних, односно неакцизних производа

датум обавезе
22. 10. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима