IngPro
IngPro
15. oktobar 2018.
Јединице локалне власти подносе Министарству финансија извештај о планираним и извршеним расходима за плате за септембар 2017. године на обрасцима ПЛ-1 и ПЛ-2
  

 

 

Јединице локалне власти подносе Министарству финансија извештај о планираним и извршеним расходима за плате за септембар 2017. године на обрасцу ПЛ-1 – Плате запослених код корисника буџета јединице локалне власти и обрасцу ПЛ-2 – Број запослених код корисника буџета јединице локалне власти

датум обавезе


15. 10. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима