IngPro
IngPro
22. oktobar 2018.
Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-Т за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе (по истеку квартала)
  

 

 

 

Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-Т за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе (по истеку квартала)

датум обавезе

22. 10. 2018.

* Чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку прописано је да ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима