ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. april 2018.
Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за март 2018. г.
  

 

 

Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за март 2018. г.

датум обавезе

16. 4. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880