ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. jul 2018.
Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за јун 2018. г.
  

 

 

Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за јун 2018. г.

датум обавезе

16. 7. 2018.

PRIJAVA
приступ издањима