IngPro
IngPro
17. septembar 2018.
Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за септембар 2018. г.
  

 

 

Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за септембар 2018. г.

датум обавезе

15. 10. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима