IngPro
IngPro
15. avgust 2018.
Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за јули 2018. г.
  

 

 

Предузетници који исплаћују личну зараду плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за јули 2018. г.

датум обавезе

15. 8. 2018.

PRIJAVA
приступ издањима