IngPro
IngPro
30. oktobar 2018.
Дипломатско и конзуларно представништво, односно међународне организације подносе захтев за рефакцију ПДВ-а за набавке из претходног тромесечја – на Обрасцу РЕФ 5
  

 

 

Дипломатско и конзуларно представништво, односно међународне организације подносе захтев за рефакцију ПДВ за набавке из претходног тромесечја – на Обрасцу РЕФ 5датум обавезе


30.10.2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима