IngPro
IngPro
15. oktobar 2018.
Подношење ПП ПДВ и ПОПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а којима је порески период календарско тромесечје (период јул-септембар 2018)
  

 

 

Подношење ПП ПДВ и ПОПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а којима је порески период календарско тромесечје (период јул - септембар 2018.)

датум обавезе
15. 10. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима