IngPro
IngPro
15. februar 2018.
Предузетници који исплаћују личну зараду, плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за јануар 2018. г.
  

 

 

Предузетници који исплаћују личну зараду, плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за јануар 2018. г.

 датум обавезе

15. 2. 2018.

PRIJAVA
приступ издањима