IngPro
IngPro
30. jun 2018.
Рефундација ПДВ-а страним обвезницима и хуманитарним организацијама за добра и услуге набављене у Србији током 2017. године
  

 

 

Рефундација ПДВ-а страним обвезницима и хуманитарним организацијама за добра и услуге набављене у Србији током 2017. године – једном годишње (РЕФ 1 и РЕФ 2)

датум обавезе
30. 6. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима