IngPro
IngPro
29. jun 2018.
Подношење пореског биланса и пореске пријаве (електронским путем) за коначно утврђивање пореза на добит за 2017. и аконтације за 2018. годину, и уплата разлике пореза по коначном обрачуну
  

 

Подношење пореског биланса и пореске пријаве (електронским путем) за коначно утврђивање пореза на добит за 2017. и аконтације за 2018. годину, и уплата разлике пореза по коначном обрачуну.

Обвезници који имају трансакције са повезаним лицима подносе и извештај о трансферним ценама.


датум обавезе

29. 6. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима