IngPro
IngPro


Ова страница намењена је за постављање искључиво стручних питања. Сва остала питања у вези садржаја Прописа.нет, његовог коришћења и сл. постављају се у делу Контакт/Редакција.
Право на постављање стручних питања имају искључиво претплатници на издања ИНГ-ПРО-а у складу са условима закључене претплате.

Питања се постављању у електронској форми, искључиво са ове странице, морају бити јасна и прецизна јер се на додатна  појашњења или допуне додатно не одговара.
Редакција задржава право да не одговори на питања која подразумевају решавање конкретних правних ситуација из судских и других поступака или која нису у вези са пословањем претплатника (питања приватне природе).
Одговор на питање прослеђује се на остављени мејл у најкраћем могућем року.
PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима