ISO 9001:2008
IngPro
IngPro


Ова страница намењена је за постављање искључиво стручних питања. Сва остала питања у вези садржаја Прописа.нет, његовог практичног коришћења и сл. постављају се у делу Контакт/Редакција.
Право на постављање стручних питања имају само претплатници на издања у складу са условима закључене претплате.

Питања се постављању у писаној форми, искључиво са ове странице. Питања морају бити јасна и прецизна јер се на додатна  појашњења или допуне додатно не одговара.
Редакција задржава право да не одговори на питања која подразумевају решавање конкретних правних ситуација (судских и других поступака и сл.)
Одговор на питање прослеђује се на остављени мејл у најкраћем могућем року.