IngPro
IngPro

Пакет прописа

ИНГ-ПРО Пакет прописа је електронско издање са инсталацијом на DVD-ју,  намењено правним и економским службама, судовима, државним органима и другим јавним институцијама, адвокатима и правним лицима, којима је у свакодневном раду неопходно познавање правне и финансијске регулативе, а који су заинтересовани за једноставан, ефикасан и брз приступ текстовима прописа, примерима судске праксе, правним мишљењима, моделима уговора и образаца као и стурчним коментарима о примени прописа. Ово електронско издање представља пример најсавременије технологије у управљању документима и стално се развија и усавршава.Саставни делови издања

Издање Пакет прописа састоји се из 6 садржинских делова.
Кликом на називе делова у наставку, добићете детаљније информације о сваком делу понаособ:


Претраге

Сви делови Пакета повезани су и имају бројне прецизне претраге. До траженог текста неког документа корисник може доћи на више начина:

претрагом по кључним речима у наслову или тексту прописа, судске праксе, правних мишљења, уговора и образаца
претрагом по структури Регистра, судске праксе, правних мишљења, уговора и образаца
претрагом по броју службеног гласила у којем је пропис објављен
претрагом по индексу појмова
претрагом правних мишљења по министарствима и годинама
претрагом судске праксе по хијерархији судова


Карактеристике

брз, прецизан и једноставан за рад (захтева основно познавање рада на рачунару)
подржава претрагу, прегледање и обраду текстова на ћириличном и латиничном писму
24 часа, 7 дана у седмици могуће ажурирање података с нашег Интернет сервера аутоматским путем или селективним преузимањем допуна
ефикасан рад у локалној рачунарској мрежи
за развој и припрему докумената у Пакету прописа користе се искључиво лиценцирани алати и развојна окружења

претрага прописа преузетих путем интернета
електронско упутство за коришћење доступно из издању,
једноставан приступ документима,
преглед текстова докумената кроз све компоненте система,
паралелни преглед текстова докумената у два прозора,
одређивање броја ставки у резултату претраге,
хијерархијски преглед прописа,
примери судске праксе и правних мишљења повезани су са одговарајућим прописима с којима су у вези,
— преглед верзија чланова који су се мењали
— преглед гласила у припреми у Pdf-у
повезаност одговарајућих чланова прописа са примерима правних мишљења и судске праксе,
повезаност образаца и уговора са прописима на основу којих су донети,
штампање листе претраге по кључним речима, затим садржаја по гласилима, као и селектованог дела у самом тексту,
подржава рад у Microsoft оперативним системима (Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 7),
графички приказ (интерфејс) врло прегледан, уређен по стандардима MS Windows XP оперативног система, омогућује ефикасно и лако кретање кроз све делове издања,
пренос података у друге Windows програме (нпр. MS Wорд или МS Excell) путем клипборда без ограничења (нпр., број редова које можете ископирати преко клипборда није ограничен),   могућност рада у више програма истовремено (нпр. Пакет прописа и МS Word могу се у исто време видети на екрану и могуће је упоредо радити у оба), јер Пакет прописа не заузима комплетан простор на екрану (осим ако то кориснику није потребно).  
— функционише у оперативним системима Windows 2000, XP, Vista,    Windows 7 и Linux (Propisi.net),
— за развој и одржавање издања користе се искључиво лиценцирани алати и развојна окружења,
— брз и ефикасан рад у локалној рачунарској мрежи и појединачним инсталацијама,
— омогућено дневно ажурирање докумената 24 часа, 7 дана у седмици,
— брзе, прецизне и једноставне за рад (довољно је основно познавање рада на рачунару).
— подржавају претрагу и прегледање текстова или интерфејса на ћириличном или латиничном писму.
— омогућује обраду, штампање и копирање текста, у целини или у деловима без ограничења броја карактера текста који се копира у једном потезу,
— упутство за коришћење доступно у издању,
— паралелни преглед текстова докумената у више прозора,
— хијерархијски преглед докумената,
— преглед верзија чланова који су се мењали
— подзаконски акти, примери судске праксе, службених мишљења, уговори, обрасци и коментари повезани су са одговарајућим прописима с којима су у вези,
— примери судске праксе и правних мишљења повезани су с одговарајућим члановима у оквиру текстова прописа

— одговарајући чланови прописа повезани су са примерима правних мишљења и судске праксе,
— обрасци и уговори повезани су са прописима на основу којих су донети,
текстови стручних коментара повезани с прописима на које се односе,
— могућност издвајања често коришћених докумената.
— видљивост података о документу (датум доношења, датум ступања на снагу, датум одложене примене или престанка важења)
— вертикални и хоризонтални преглед резултата претраге прописа.

Потребна конфигурација рачунара

ИНГ-ПРО Пакет прописа као предуслов за рад поставља одређену конфигурацију рачунара, као и конфигурацију мреже у случају да је у питању мрежна инсталација. Минимална конфигурација рачунара за рад у ИНГ-ПРО Пакету су:

процесор Intel Pentium III
256 MB системске меморије,
око 700 MB слободног простора на хард диску за инсталацију података (10 MB, уколико ће на рачунару бити инсталиран само клијент за приступ фајл серверу),
вишејезична подршка за CE и CYR кодне стране.

 

Начин и динамика ажурирања

Пакет прописа ажурира се на два начина: дневно и квартално (односно  месечно).

Дневно ажурирање је опција за кориснике који по потреби могу свакодневно да ажурирају базу података најновијим прописима, повезујући се путем Интернета с нашим сервером који је у функцији 24 часа дневно.

Квартално се састоји у томе што сваки корисник на почетку квартала добија DVD са свим подацима (прописима, судском праксом, правним мишљењима) и евентуалним унапређењима издања.

Корисници који немају интернет имају могућност одабира месечних измена и допуна на DVD-ју.

 

Техничка и Редакцијска подршка

Техничка и Редакцијска подршка је урачуната у цену. Она подразумева пружање свих потребних информација за инсталацију и коришћење издања, путем телефона, имејла, као и долазак на лице места у случају потребе, у току радног времена.

У случају квара корисниковог рачунара, корисник има право на поновну регистрацију.

Корисници ИНГ-ПРО Пакета прописа такође имају могућност да путем Интернета преузимају податке које Редакција дневно ажурира, не чекајући месечну допуну на DVD-jу.

Уз сваку инсталацију добија се штамапно упутство.

ИНГ-ПРО се обавезује да по потреби а на захтев наручиоца изврши потребну обуку за све кориснике.

 

Гарантни период

Гаранција за електронско издање важи колико и уговор (наруџбеница).

У гарантном року све неправилности у раду издања Техничка подршка ће отклонити у најкраћем могућем року.

ИНГ-ПРО предузеће се обавезује да ће кориснику обезбедити поновно активирање издања уколико би, услед објективних околности, дошло до престанка рада ИНГ-ПРО Пакета прописа због замене рачунара или интервенције на постојећем.

 

Рок испоруке

ИНГ-ПРО Пакет прописа испоручује се ОДМАХ, а инсталација је врло једноставна.


Референтна листа великих претплатника у 2014. и 2015. години


У наставку можете погледати неке од наших великих претплатника:

Министарство финансија, Министарство правде – Управа за извршење кривичних санкција, Министарство рударства и енергетике, Министарство привреде, Министарство спољних послова (све амбасаде у свету), Министарство просвете, Министарство културе и информисања, Министарство здравља, Министарство пољопривреде, и заштите животне средине, Министарство одбране, Министарс тво финансија - Управа за јавни дуг, Служба за управљање кадровима РС, Народна Скупштина Републике Србије, Влада РС - Канцеларија за европске интеграције, Заштитник грађана, Дирекција за железнице, Комисија за заштиту конкуренције, Управа за заједничке послове покрајинских органа - АПВ, Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Сомбору, Основни суд у Сремској Митровици, Основни суд у Параћину, Основни суд Стара Пазова, Основни суд у Пироту, Основни суд у Пожеги, Прекршајни суд Лозница, Основни суд Шабац, Прекршајни суд Шабац, Основни суд Рума, Безбедносно информативна агенција, Општинска управа Стара Пазова, Општина Нова Црња, Градска управа Јагодина, Агенција за енергетику, Агенција за лекове и медицинска средства, Агенција за реституцију РС, Општина Топола,  Општина Мало Црниће, Општина Лајковац, Републички геодетски завод, Републичка дирекција за имовину, Градска управа града Ниша, Градска општина Палилула, Градска општина Чукарица, Градска општина Обреновац, Градска управа Пожаревац, Градска управа Ужице, Градска управа Ваљева, Град Панчево, Општинска управа Апатин,  Општинска управа Параћин, Општина Нови Кнежевац, Општинска управа Инђија, Општина Велико Градиште, Општина Мајданпек, Општинска управа Осечина, Општина Уб, Општинска управа Жагубица, Општина Кула, Национална служба за запошљавање, Републичка агенција за телекомуникације, ЈП Пословни простор Нови Сад, Price Waterhouse Coopers Београд, CMS Reisch Rohrwig Hains doo Београд, Привредна комора Београд, Телеком Србија ад, Теленор доо, Народна банка Србије, Комерцијална банка, Нуро-alpe-adria bank ad, Societe Generale bank ad, Erste banka ad Нови САД, ДДОР осигурање а.д.о. Нови Сад, Компанија Дунав осигурање а.д.о, ЈКП Паркинг сервис - Београд, ЈКП Београдски водовод и канализација - Београд, Директорат цивилног ваздухопловства, РБ Колубара ДОО Лазаревац, ЈП ПТТ саобраћаја Србије, ЈП Електропривреда Србије, ЈП Ђердап-Кладово, ЈКП Београдске електране, ЈП Пословни простор Нови Сад, ЈКП Београд пут, Инжењерска комора Србије, КПМГ д.о.о, ПД Термоелектрана Никола Тесла,  Адвокатска канцеларија Карановић-Николић и други.

У бази претплате налази се преко 5.000 претплатника на територији Републике Србије и Црне Горе.


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима