ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Прописи


Регистар прописа садржи законе и друге прописе:

 • Краљевине Југославије,
 • савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ), од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
 • Републике Србије, од 1945. до данаc, укључујући и међународне уговоре,
 • Републике Црне Горе, од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
 • Аутономне Покрајине Војводине,
 • градова Републике Србије,
 • одређених општина Републике Србије.

У бази се налази више од 170.000 важећих и неважећих прописа, и њихов број се свакодневно повећава, као и око 450 прописа који су преведени на енглески језик.

У бази се налазе и судски огласи о стечају и ликвидацији. За све прописе који не постоје у бази, корисник се може обратити Редакцији.

Свакодневно се прате и ажурирају прописи из следећих службених гласила:

 • Службени гласник РС
 • Службени гласник РС Међународни уговори
 • Службени гласник РС Просветни гласник
 • Службени лист АПВ
 • Службени лист града Београда (са градским општинама)
 • Службени лист града Новог Сада
 • Службени лист града Ниша
 • Службени лист града Крагујевца
 • Службени гласник града Ваљева
 • Службени лист града Сомбора
 • Службени лист града Ужица
 • Службени гласник града Пожаревца
 • Службени лист града Крушевца
 • Службени лист града Зајечара
 • Службени лист града Краљева
 • Службени лист града Панчева   
 • Службени лист града Зрењанина
 • Службени лист града Шапца
 • Службени лист града Чачка
 • Службени гласник града Јагодине
 • Службени лист града Сремске Митровице
 • Службени лист града Суботице
 • Службени лист општина Срема
 • Службени лист општине Инђија
 • Службени лист општине Шид
 • Службени лист града Смедерева
 • Службени гласник града Врања
 • Службени лист града Лознице
 • Службени лист града Новог Пазара

Службени листови бивше савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ) као и

 • Службени лист ЦГ
 • Службени лист ЦГ Међународни уговори
 • Службени лист ЦГ општински прописи

Јединствени концепт Прописа.нет корисницима нуди:

 • основне текстове,
 • изворне текстове измена и допуна,
 • пречишћене текстове прописа као и
 • верзије чланова.

Оваква систематизација омогућава израду појединачних правних аката пошто се приликом израде можете позивати искључиво на изворни текст измена и допуна, односно на основни текст прописа.

Сваки пропис повезан је с одговарајућим подзаконским актима (или с прописом на основу ког су донети), примерима судске праксе, правним мишљењима, уговорима, обрасцима или коментарима.

Текстови прописа су иницијално на ћириличном писму, а оно се може врло лако пребацити на латиницу.

До текста траженог прописа можете доћи на више начина:

 • претрагом по речима у оквиру основне претраге (речи у насловима и текстовима)
 • претрагом у оквиру напредне претраге, коришћењем група Регистра прописа, нивоа и врсте.
PRIJAVA
ISSN 1820-4880