IngPro
IngProПрописи.нет је електронско правно издање, које се налази на интернет адреси – www.propisi.net. Развијено је почетком 2004. године са намером да корисницима понуди савременији и аутоматизованији начин праћења правних докумената (аката) – прописа, судске праксе, правних мишљења, модела уговора и модела образаца. Од тренутка креирања, у техничком смислу знатно је побољшано, па сада представља најмодернији и најбржи начин праћења и ажурирања докумената.

Потреба за оваквим електронским издањем

Сваки друштвени однос регулисан је нормом. Динамика доношења прописа у претходним годинама, а и у годинама које долазе, изразито је велика. Стога је потреба за познавањем и применом одговарајућих прописа постала свакодневна. Управо су Прописи.нет ти који ће вам једноставно и комфорно, и то на једном месту, пружити увек ажурне текстове прописа из свих области друштвеног живота, судску праксу свих судова, правна мишљења надлежних министарстава, моделе уговора и образаца из свих правних области, стручне коментаре, обрачуне камата и судских такси, стручних чланака кроз е-часопис ''Lege Artis'' као и праћење јавних набавки.

Садржинска концепција

Главна подручја примене јесу праћење и ажурирање претходно наведених делова и њихових докумената. Стога је, у садржинском смислу, основна карактеристика издања да лицима на једном месту омогући претраживање, увид и међусобну интеракцију поменутих докумената.


Саставни делови издања

Издање Прописи.нет састоји се из 7 садржинских делова.
Кликом на називе делова у наставку, добићете детаљније информације о сваком делу понаособ:

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима