IngPro
IngPro
Одржан семинар: Мере и процедуре праћења странке у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма
19. jun 2017.

Kомпанија Инг-Про д.о.о. и Пословно удружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад заједнички су организовали дана 16. 6. 2017. године у Београду, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23, ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНE АГЕНЦИЈE: МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ ПРАЋЕЊА СТРАНКЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА, MEЊАЧА, РЕВИЗОРА, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА КАО ОБВЕЗНИКА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Предавач је био Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад.Програм семинара је био:

10.00–10.15:
Поздравна реч

- Представљање часописа Пословни саветник, издавач: Инг-Про д.о.о. Београд

10.15–10.35: Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма

- IV Директива ЕУ
- Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања  тероризма

10.35–10.55: Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма

- Обвезници
- Надзор

10.55–11.30: Законска регулатива

- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
- Смернице за рачуновође и ревизоре

11.30–12.00: Пауза за кафу

12.00–13.30: Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у 
                       пракси од стране рачуноводствених агенција, мењача, ревизора, агенција за промет некретнина са                        посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору

- Интерна документа
- Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика
- Прихватање клијента 
- Идентификација клијента 
- Индикатори
- Процена ризика
- Унутрашња контрола на бази случајног узорка
- Излазне листе
- Обавеза редовног образовања запослених
- Контролне листе
- Казнене одредбе

13.30–14.15: Пауза за ручак 

14.15–15.15: Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању 
                      тероризма у пракси од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  
                      ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета)

15.15–16.00: Завршни део семинара 

- Питања везана за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
- Попуна упитника
- Подела уверења о похађању семинара


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима