IngPro
IngPro
Одржано саветовање за агенције за некретнине: Спречавање прања новца и финансирања тероризма
22. mart 2018.


Удружење власника рачуноводствених агенција
УВРА Нови Сад и компанија ИНГ-ПРО д. о. о. заједнички је организовало једнодневни семинар за агенције за некретнине

на тему

Мере и процедуре у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са посебним освртом на обавезе АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ као обвезника по новом Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма

24. априла 2018. године, у Београду, Хотел „Палас”, Топличин венац 23.


Програм семинара је био:

   9.45 – 10.00 Регистрација учесника семинара

10.00 – 10.05 Поздравна реч

10.05 – 10.20 Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма:

- IV Директива ЕУ;
- Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;
- Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
- Смернице за Агенције за некретнине.

10.20 – 11.00 Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:

- Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података;
- Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- Oбвезници;

- Надзор.

11.00 – 11.15 ПАУЗА (кафа, освежење)

11.15 – 13.30 Примена новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране агенција за некретнине, са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору:

- Интерна документа која доноси агенција за некретнине;
- Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика;
- Прихватање клијента;

- Идентификација клијента;
- Индикатори;

- Процена ризика;
- Унутрашња контрола на бази случајног узорка;

- Излазне листе;
- Обавеза редовног образовања;

- Казнене одредбе.

13.30 – 14.00 ПАУЗА ЗА РУЧАК

14.00 – 14.30 Применa Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране агенција за некретнине преко КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ(преко интернета)

14.30 – 15.00 Завршни део семинара

- Попуна упитника
- Подела уверења о похађању семинара

Предавач је био: Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад

 PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима