ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Саветовање за агенције за некретнине: Спречавање прања новца и финансирања тероризма
22. mart 2018.


Удружење власника рачуноводствених агенција
УВРА Нови Сад и компанија ИНГ-ПРО д. о. о. заједнички организује једнодневни семинар за агенције за некретнине

на тему

Мере и процедуре у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са посебним освртом на обавезе АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ као обвезника по новом Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма

у уторак, 24. април 2018. године, од 10.00 до 15.00 часова,
у Београду, Хотел „Палас”, Топличин венац 23.

TЕРМИН ЈЕ ПОПУЊЕН!


Програм семинара:

   9.45 – 10.00 Регистрација учесника семинара

10.00 – 10.05 Поздравна реч

10.05 – 10.20 Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма:

- IV Директива ЕУ;
- Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;
- Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
- Смернице за Агенције за некретнине.

10.20 – 11.00 Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:

- Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података;
- Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- Oбвезници;

- Надзор.

11.00 – 11.15 ПАУЗА (кафа, освежење)

11.15 – 13.30 Примена новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране агенција за некретнине, са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору:

- Интерна документа која доноси агенција за некретнине;
- Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика;
- Прихватање клијента;

- Идентификација клијента;
- Индикатори;

- Процена ризика;
- Унутрашња контрола на бази случајног узорка;

- Излазне листе;
- Обавеза редовног образовања;

- Казнене одредбе.

13.30 – 14.00 ПАУЗА ЗА РУЧАК

14.00 – 14.30 Применa Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране агенција за некретнине преко КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ(преко интернета)

14.30 – 15.00 Завршни део семинара

- Попуна упитника
- Подела уверења о похађању семинара

Предавач: Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад

Полазници ће бити обучени за примену НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА у пракси путем вођења прописаних евиденција, доношења одлука и правилника које је свака агенција за некретнине дужна да донесе и пропише у сопственој режији или преко програма СПИНИФТ (који ће бити презентован за агенције за некретнине).

По одржаном семинару полазници ће путем мејла добити комплетне моделе аката и одлука које, као агенција за промет некретнина, морају донети.

Цена: Котизација износи 3.900 динара + 20% ПДВ и обухвата:

- предавање,
- сертификат о похађању семинара,
- примерак Практикума за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси агенције за промет некретнина као
обвезника по Закону,
- моделе аката и одлука које је агенција за промет некретнина дужна да донесе,

- освежење у паузама (кафа, лагани оброк). 


За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, путем факса: 011/2836-474, или нам пишите на: savetovanje@ingpro.rs.


У
 наставку обавезно попуните електронску пријаву за учешће на саветовању:

TЕРМИН ЈЕ ПОПУЊЕН!PRIJAVA
ISSN 1820-4880