ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржано саветовање: Нови Закон о општем управном поступку
15. maj 2017.


ИНГ-ПРО ДОО је 26. 5. 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова, у Београду, у Хотелу „Србија”,ОРГАНИЗОВАО САВЕТОВАЊЕ на тему „НОВИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ” 

Предавачи су били:
судије Управног суда, Ружа Урошевић и Стево Ђурановић

Програм је био:

Предавач: Ружа Урошевић, судија Управног суда
10.00 - 11.00 

ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА
- посебно начело делотворности и економичности

УПРАВНО ПОСТУПАЊЕ
- управни акт
1. гарантни акт
2. управни уговор
3. управне радње
4. управне услуге

11.00 – 11.30
ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА
– јединствено управно место
– општење органа и странака
– обавештавање

11.30 - 12.00 Пауза за кафу

12.00 – 12.45
ПРВОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
РЕШЕЊЕ И ЗАКЉУЧАК

Предавач: Стево Ђурановић, судија Управног суда
12.45 – 13.30
РЕДОВНА ПРАВНА СРЕДСТВА
– приговор
– жалба

13.30 - 14.15 Пауза за ручак

14.15 - 15.30 
ВАНРЕДНА ПРАВНА СРЕДСТВА
– мењање и поништавање решења у вези са управним спором,
– понављање поступка,
– поништавање коначног решења,
– укидање решења,
– поништавање, укидање или мењање правноснажног решења по препоруци Заштитника грађана.

ИЗВРШЕЊЕ

15.30 – 16.00
Дискусија


PRIJAVA
приступ издањима