ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Семинар за рачуноводствене агенције: Спречавање прања новца и финансирања тероризма
4. maj 2018.


У
дружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад и компанија ИНГ-ПРО д. о. о. заједнички организују једнодневни семинар за рачуноводствене агенције

на тему:

МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА
КАО ОБВЕЗНИКА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Семинар ће се одржати у петак, 1. јуна 2018. године, од 10.00 до 15.00 часова,
у Београду, хотел „Палас”, Топличин венац 23.

Програм семинара:

 9.45 – 10.00 Регистрација учесника семинара

10.00 – 10.05 Поздравна реч

10.05 – 10.20 Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма:

- IV Директива ЕУ
- Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма
- Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
- Смернице за РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

10.20 – 10.40 Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:

- Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско--обавештајних података
- Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма
- Обвезници
- Надзор

10.40 – 11.00 Шта доноси нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма у односу на СТАРИ Закон

11.00 – 11.15 ПАУЗА (кафа, освежење)

11.15 – 13.30 Примена новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствене агенције, са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору:
- Интерна документа која доноси рачуноводствена агенција
- Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика
- Прихватање клијента
- Идентификација клијента
- Индикатори
- Процена ризика
- Унутрашња контрола на бази случајног узорка
- Излазне листе
- Обавеза редовног образовања
- Казнене одредбе

13.30 – 14.00 ПАУЗА ЗА ЛАКИ ОБРОК

14.00 – 14.30 ПРИКАЗ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране ТЕСТНЕ АГЕНЦИЈЕ на ТЕСТ подацима (20 клијената), са приказом свих ИНТЕРНИХ АКАТА и ОДЛУКА које је агенција дужна да  донесе, као и све од ПРВЕ ПРОЦЕДУРЕ (прихватања/неприхватања клијената)  до ПОСЛЕДЊЕ ПРОЦЕДУРЕ (Годишњег извештаја и свих излазних евиденција)  

14.30 – 15.00 Завршни део семинара:
- Попуна упитника
- Подела уверења о похађању семинара

Предавач: Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад

Полазници ће бити обучени за примену НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА у пракси путем вођења прописаних евиденција, доношења одлука и правилника које је свака рачуноводствена агенција дужна да донесе и пропише.

Цена: Котизација износи 3.900 динара + 20% ПДВ-а, и обухвата:

- предавање,
- сертификат о похађању семинара, ПРАКТИКУМ за примену Закона о спречавању прања новца и  финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствене агенције као обвезника по Закону,
моделе аката и одлука које је рачуноводствена агенција дужна да донесе,
- примерак комплетираног вођења евиденција које је рачуноводствена агенција, као обвезник, по Закону дужна да води на бази ПРИМЕРА ТЕСТНE РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ са 20 клијената
- освежење у паузама (кафа, лаки оброк).

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, путем факса: 011/2836-474, или нам пишите на: savetovanje@ingpro.rs.

Кликом на линк у наставку попуните електронску пријаву за учешће на семинару:PRIJAVA
приступ издањима