ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржан семинар у Суботици: Примена прописа о спречавању прања новца, са посебним освртом на обавезе рачуноводствених агенција као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма
24. novembar 2016.


УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА
УВРА НОВИ САД
И КОМПАНИЈА  ИНГ-ПРО дана 16. децембра 2016. године у Суботици, заједнички су организовали једнодневни семинар за  рачуноводственe агенцијe са темом:

''Мере и процедуре праћења странке у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма са посебним освртом на обавезе рачуноводствених агенција као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма''


Програм семинара је био

9,45  - 10,00   Регистрација учесника семинара10,00  - 10,05   Поздравна реч

10,05  - 10.20   Правни оквир за борбу  против прања новца и финансирања тероризма

 • IV Директива ЕУ
 • Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирањатероризма

10.20  - 10.40   Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма

 • Обвезници
 • Надзор

10.40  - 11.15    Законска регулатива

 • Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
 • Смернице за рачуновође и ревизоре

11,15  - 11.30    ПАУЗА  (кафа, освежење)

11.30  - 13.30    Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствених агенција са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе сходно Закону о инспекцијском надзору

 • Интерна документа које доноси рачуноводствена агенција
 • Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика
 • Прихватање клијента
 • Идентификација клијента
 • Индикатори
 • Процена ризика
 • Унутрашња контрола на бази случајног узорка
 • Излазне листе
 • Обавеза редовног образовања запослених
 • Контролне листе
 • Казнене одредбе

13.30  - 14.30   Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета)

14.30  - 15.00    Завршни део семинара

 • Питања везано за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
 • Представљање часописа Прописи у пракси – Леге Артис издавача


  Инг-Про д.о.о.
  Београд

 • Попуна упитника
 • Подела уверења о похађању семинара

Предавач је био:
- Беара Јован Председник пословног удружења УВРА Нови Сад и председник Групације рачуноводствених агенција Привредне коморе Србије

Цена: Котизација износи 4.000 динара +20% ПДВ и обухвата:   

 • предавање,
 • примерак Практикума за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси рачуноводствених агенција као обвезника по Закону.
 • примерак Упутства за коришћење програма СПИНИФТ
 • примерак часописа Прописи у пракси – Леге Артис
 • освежење у паузама (кафа, сокови).
 • Корисници Инг-Про издања остварују попуст од 10%. Претплатници на штампано издање часописа Прописи у пракси – Леге Артис – имају право да уз ваучер бесплатно присуствују семинару.   Напомена: један ваучер важи за једног учесника.