IngPro
IngPro
Одржано саветовање: Закон о изменама и допунама Закона о стечају
6. februar 2018.

 

Инг-Про доо је организовао саветовање на тему ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ
у уторак, 6. 3. 2018. године, од 10.00 до 16.00 часова, у Београду, хотел „Палас”, Топличин венац 23.

Предавачи су били:
– Јасминка Обућина, судија Привредног апелационог суда, в. ф. председника суда
– Душка Илић, судија Привредног апелационог суда

Програм је био

I          Преглед измена и допуна које се односе на сагласности разлучних и  заложних поверилаца.
II         Измене које се односе на продају имовине стечајног дужника.
IIа       Измене које се односе на продају стечајног дужника као правног лица.
III        Измене у односу на мере обезбеђења и мораторијум.
IV        Измене у односу на стечајне органе.
V         Процесне измене.
VI        Остало.
VII       Реорганизација.PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима