IngPro
IngPro
Одржано саветовање: Нови Правилник о ПДВ евиденцијама
10. oktobar 2017.

 

Kомпанија Инг-Про д. о. о. организовала је 31. октобра 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова, у Београду, у хотелу „Палас”, Топличин венац 23.једнодневно саветовање-радионица на тему

Нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-аРадионица је подразумевала интерактивну сесију на којој су учесници, заједно са предавачима, попуњавали ПОПДВ образац (који ће се подносити уз ПДВ пријаву од 1. 1. 2018. године) на основу практичних примера.

Предавачи су били:
Филип Ковачевић, LL.M., виши руководилац у Пореском одељењу Deloitte и
Павле Кутлешић, LL.M., руководилац у Пореском одељењу DeloittePRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима