ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Судска пракса


Судска пракса је један од саставних делова Прописа.нет. Састоји се од преко 40.000 примера судске праксе свих судова Републике Србије, из свих правних области. Примери су распоређени у изразито разгранату структуру група и подгрупа. Дневно је ажурна, и број примера се свакодневно увећава. У основној структури заступљене су све правне области и то:

 • Уставни судови
 • Кривично право
 • Кривични поступак
 • Управно право
 • Облигационо право
 • Стварно право
 • Породично право
 • Наследно право
 • Стамбено право
 • Радно право
 • Трговинско право
 • Ауторско право и право индустријске својине
 • Парнични поступак
 • Извршни поступак
 • Ванпарнични поступак
 • Међународно приватно право
 • Акти Европског суда за људска права
 • Прекршајно право
 • Правна схватања, ставови и закључци судова
 • Питања и одговори судова

Сваки пример судске праске садржи: наслов, сентенцу, образложење и аутентичан извор.

Примери судске праксе могу се пронаћи на следеће начине:

 • у оквиру текста прописа, кликом на линк Судска пракса који се налази испод одговарајућег члана прописа,
 • прегледањем свих примера везаних за одговарајући пропис,
 • централном претрагом по одговарајућем појму или по структури.

Такође одговарајући примери судске праксе имају и везу са одговарајућим прописом, тј. чланом с којим су у вези. У избору резултата претраге можете се користити филтером хијерархије судова.


PRIJAVA
ISSN 1820-4880