IngPro
IngPro
"Службени лист града Сомбора", бр. 11/2018 од 22.6.2018. годинe
26. jul 2018.


 

Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину
Одлука о начину располагања, одржавања и управљања са непокретностима које су у јавној својини града Сомбора
Одлука о првим изменама Одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач град Сомбор, за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Одлука о димничарским услугама на територији града Сомбора
Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Сомбора
Одлука о јавној расвети на територији града Сомбора
Одлука о такси превозу на територији града Сомбора
Решење о трећим изменама и допунама Решења о образовању Комисије за планове града Сомбора
Статут Историјског архива Сомбор
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији града Сомбора


PRIJAVA
приступ издањима