ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Сомбора", бр. 2/2018 од 1.2.2018. годинe
20. februar 2018.


 


Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града
Одлука о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору - ПГР бр. 05
Правилник о првим изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака из надлежности града Сомбора које пружа Центар за социјални рад Сомбор
Сагласност на Одлуку Надзорног одбора о образовању цена услуга изношења смећа у граду и насељеним местима које примењује ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Правилник о оснивању радних тела и утврђивању висине накнаде за рад чланова радних тела које образује градоначелник, Градско веће и начелник Градске управе