ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Лозница", бр. 16/2017 од 30.11.2017. године
10. januar 2018.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Лознице
Одлука о утврђивању висине закупнине на непокретностима у јавној својини града Лознице


PRIJAVA
ISSN 1820-4880