IngPro
IngPro
"Службени лист града Лозница", бр. 12/2018 од 10.8.2018. године
16. avgust 2018.


Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Бамби" Лозница
Одлука о утврђивању економске цене и учешћа корисника у обезбеђивању средстава за остваривање делатности Предшколске установе "Бамби" Лозница
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Лозница


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима