IngPro
IngPro
Судско-адвокатски роковници за 2019. годину
3. oktobar 2018.

 


ОБЕЗБЕДИТЕ СВОЈ РОКОВНИК ЗА 2019. НА ВРЕМЕ!

Као и годинама уназад, Издавачко друштво ИНГ-ПРО д.о.о. издаје Судско-адвокатски и Адвокатски роковник за 2019. годину.
Публикација је препознатљивог и општеприхваћеног стила, у модерној боји, високог квалитета двобојне штампе и израде. Формати роковника: Судско-адвокатски Б5 – 17,5 cm x 24 cm, Адвокатски роковник А5 – 13,5 cm x 21 cm.
Пратећи Додатак у електронској форми на CD-у (у посебној футроли на унутрашњој страни корице) у складу је са савременим информатичким захтевима, али и жељама наших дугогодишњих корисника. Претрагом по адресарима у PDF формату поједностављено је коришћење и олакшана претрага више стотине адреса и бројева телефона, а у додатне погодности свакако спада и могућност чувања података с CD-а на рачунару и штампање потребних података.
Роковник излази на повећаном броју страна јер садржи продужени седмични систем закључно са првом недељом априла 2020. године (због заказивања рочишта више месеци унапред и у наредној години).
 
Роковник садржи:
▪ Месечни систем,
▪ Седмични систем (с државним празницима),
▪ Евиденцију решених предмета по месецима и финансије,
▪ Судске таксе, адвокатску, јавнобележничку и јавноизвршилачку тарифу,
▪ Додатне прилоге: Важни датуми, Православни календар за 2019, Важни телефони, Амбасаде, Србија и Црна Гора у километрима, Мерне јединице, Телефонски именик.

Електронски додатак (на CD-у) садржи законе – ЗПП, ЗИО, ЗОП, ЗУС, ЗУП, ЗОВП, ЗКП, ЗОР, ЗПД, ЗИКС и КЗ, полугодишње издање е-часописа Прописи у пракси из 2018. године, као и: 
▪ oбрасце из области извршења и обезбеђења,
▪ aдресаре судова, јавних тужилаштава, центара за социјални рад, Државног правобранилаштва, министарства, полицијских управа и станица, као и преглед јединица локалне самопураве,
▪ Адресар арбитара и миритеља у поступку мирног решавања радних спорова,
▪ Адресар извршитеља,
▪ Адресар судских вештака,
▪ Адресар јавних бележника,
▪ Адресар судских преводилаца и тумача,
▪ Адресар стечајних управника,
▪ Адресар адвоката по адвокатским коморама.


Цена роковника:                                                                                                         

назив издања

јединична цена

ПДВ 10%

укупна цена/ком.

Судско-адвокатски роковник за 2019.

формат Б5 (24 cm х 17 cm)

990,00

99,00

1.089,00

Адвокатски роковник за 2019.

формат А5 (21 cm х 13 cm)

990,00

99,00

1.089,00

 

Наруџбине за три и више роковника испоручују се брзом поштом или лично и наручилац не плаћа поштанске трошкове.

Сви који желе да купе мање од три роковника за 2019. годину, плаћају трошкове доставе и у том случају исте могу поручити путем нашег мејла office@ingpro.rs са тачно наведеним: пословним именом, адресом, местом, бројем телефона, ПИБ-ом и матичним бројем, као и изјавом да ће платити трошкове брзе поште приликом преузимања.

Сви који желе да купе роковнике без поштанских трошкова или за готов новац, то могу урадити од 1. 10. 2018. године у књижари ''Књиголовка'', Његошева 19а, Београд.

 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима