ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Чачка", бр. 5/2018 од 8.3.2018. године
15. mart 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Чачка'', бр. 5/2018


Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса
Правилник о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу
Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2018. години
Правилник о изменама и допуни Правилника о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач град Чачак
Правилник о изменама Правилника о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор