ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Чачка", бр. 10/2018 од 1.6.2018. године
9. maj 2018.

 

Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Чачка
Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију града Чачка
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету Градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка


PRIJAVA
приступ издањима