ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Зајечара", бр. 14/2018 од 15.3.2018. године
23. mart 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Зајечара'', бр. 14/2018:

 

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације "Простора зоне I степена заштите археолошког налазишта Ромулијана - Гамзиград са проширењем"
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације привредне зоне "Запад" у Зајечару
Одлука о поверавању послова организације и реализације манифестације "Гитаријада" Зајечар
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2018. годину
Решење о одређивању мртвозорника града Зајечара