ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Зајечара", бр. 18/2018 од 30.3.2018. године
11. april 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Зајечара'', бр. 18/2018:

Одлука о прихватању и суфинансирању пројекта "Очување и рестаурација екосистема у урбаним зонама Софије и Зајечара"
Одлука о прихватању и суфинансирању пројекта "Систем раног узбуњивања у случајевима природних непогода и несрећа"
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Градској управи града Зајечара


PRIJAVA
ISSN 1820-4880