ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Зајечара", бр. 5/2018 од 31.1.2018. године
9. februar 2018.Решење о стављању ван снаге Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Зајечара
Решење о образовању Одбора за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Зајечара