IngPro
IngPro
Oдржано је саветовање за рачуноводствене агенције: Спречавање прања новца и финансирања тероризма
1. maj 2018.


У
дружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад и компанија ИНГ-ПРО д. о. о. заједнички је организовало једнодневни семинар за рачуноводствене агенције

на тему:

МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА
КАО ОБВЕЗНИКА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Семинар је био одржан у петак, 1. јуна 2018. године, од 10.00 до 15.00 часова,
у Београду, хотел „Палас”, Топличин венац 23.

 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима