IngPro
IngPro
Ослобађа се од пореза солидарна помоћ за рођење бебе, проблематични стамбени кредити
6. novembar 2018.

 

Сет пореских закона предвиђа неке олакшице које ће обрадовати будуће родитеље, грађане с проблематичним стамбеним кредитима, али и привреднике најавио је министар финансија Синиша Мали

Сет пореских закона који ће, како је најавио министар финансија Синиша Мали, бити достављен Народној скупштини на разматрање крајем године, предвиђа неке олакшице које ће обрадовати будуће родитеље, грађане с проблематичним стамбеним кредитима, али и привреднике.

У складу са опредељењем Владе за стварање услова за повећање наталитета, изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана предлаже се да од пореза буде ослобођена солидарна помоћ до висине просечне зараде исплаћене у Републици коју запослени добије за рођење детета, кажу у Министрарству финансија за Тањуг.

Законодавац је приликом састављања измена овог закона имао у виду и решавање тзв. проблематичних стамбених кредита.

Зато предлаже да од пореза буду изузети приходи које грађанин оствари у случају вансудског поравнања с банком за стамбени кредит који се сматра проблематичним, а у случају када банка изврши отпис преосталог потраживања, уз претходну обавезу клијента да измири одређени део дуга према банци.

Допунама овог закона се уређује и начин опорезивања прихода које грађанин оствари од пружања угоститељских услуга у објекту домаће радиности и у објекту сеоског туристичког домаћинства.

"Уређење пореског третмана ових прихода требало би да створи повољне услове опорезивања како би се обвезници стимулисали да легализују своје пословање у тој области које је сада у сивој зони", истичу у Министарству финансија.

Послодавце ће обрадовати предлог да се изменама закона прописују услови о ослобађању трошкова рекреације запослених (тим билдинг) од пореза на зараде.

Када је реч о Изменама и допунама закона о порезу на добит привредних субјеката, предвиђа се промена методе обрачуна амортизације, с циљем да се поједностави начин обрацуна амортизације која се признаје као расход у пореском билансу обвезника.

Велику новину представља и предлог да се расходи по основу рекламе и пропаганде у пореском билансу признају без ограничења.

Такође, уколико буде усвојен, нови закон ће признавати трошкове за истраживање и развој у увећаном износу, ради мотивисања обвезника да се определе за улагање у истраживање и развој које би довело до стварања иновативних производа и услуга, а с тим и до развоја привреде.

Законски предлог предвиђа и признавање права на порески кредит по основу новчаних улагања извршених у повећање основног капитала у тзв. стартап друштва, као и право на порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћен у другој држави.

Међу стимулативним пореским мерама за уметнике и људе који се баве стваралаштвом је предлог да се из пореске основице изузме 80 одсто прихода које оствари носилац ауторског или сродног права по основу накнаде за искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права.

Када је реч о власницима патената, предлаже се опорезивање дела капиталног добитка који остваре отуђењем права интелектуалне својине развијене у Србији, односно изузимање 80 одсто те добити из пореске основице.

Извор: сајт Вечерњих новости

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима