IngPro
IngPro
НОВО ИЗДАЊЕ НА CD-у! САВЕТНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
13. avgust 2018.

П О Н У Д А
Ново ИНГ-ПРО издање на CD-у!

САВЕТНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

- са обрасцима који се могу попуњавати

Кроз јединствен и оригиналан концепт читаоцима се у Саветнику, уз велики број примера обрачуна, у потпуности појашњава обрачун и исплата свих накнада предвиђених Законом о финансијској подршци породици са децом.
Саветник је намењен правним и рачуноводственим службама у привредним друштвима, јавном сектору и образовним институцијама, као и предузетницима, рачуноводственим агенцијама, синдикатима, адвокатима итд.

Аутор: Мр Жељко Албанезе

Садржај CD-а:

- Врсте одсуства породиља и очева по Закону о раду, који се плаћају по Закону;
- Остваривање права на накнаду зараде по основу рођења детета – услови, начин обрачуна основице и накнаде зараде, потребна документација;
- Остваривање права на остале накнаде незапослених породиља по основу рођења детета – начин обрачуна и потребна документација;
- Остваривање права на родитељски додатак и дечји додатак;
- Остваривање права на остале накнаде родитељима по основу регресирања трошкова смештаја у предшколску установу;
- Обавезе надлежних органа градова и општина у вези са обрачуном и исплатом накнаде зараде породиљама и подношењем пореске пријаве;
- Поступак и начин остваривања права на финансијску подршку породици с децом код надлежних органа градова и општина;
- Успостављање и коришћење информационог система за исплате по Закону.
+ Обрасци у ПДФ формату, који се могу попуњавати, предвиђени су Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета.
+ Текст Закона и подзаконских аката

ЦЕНА: 2.200,00 ДИН. + ПДВ ОД 10%
Саветник ће бити доступан крајем августа 2018. године.

За све заинтересоване који имају обавезу регистрације предрачуна у Централни регистар, молимо вас да нас контактирате телефоном.

За наручивање, преузмите Предрачун, кликом на линк у наставку:


ПРЕДРАЧУН


За све детаљне информације, можете нам се обратити путем телефона: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла: office@ingpro.rs

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима