IngPro
IngPro
Kуповна моћ становништва – потрошачка корпа за август 2018. године
9. novembar 2018.

 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу података РЗС-а објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за август 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ, мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у августу 2018. године, незнатно је већа у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец август 2018. године износила је 71.138,26 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 180,74 динара или за 0,25%. У односу на август 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 2%.

Минимална потрошачка корпа за август 2018. године износила је 36.881,90 динара и већа је за 68,49 динара или за 0,2% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на август 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2%.

2. Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2018. године износила је 68.029 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.773 динара.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за август 2018. године износила је 68.831 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.773 динара. Раст бруто зарада у периоду јануар–август 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 5,8% номинално, односно 3,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,3% номинално и за 4,3% реално. У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за август 2018. године номинално је већа за 6,2%, а реално за 3,5%, док је просечна нето зарада већа за 6,8% номинално, односно за 4,1% реално. Просечна нето зарада за август 2018. године износила је 421 евро.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у августу 2018. године било је потребно 1,43 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,74 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у августу 2017. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у августу 2018. године износила је 49.773 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у августу  2018. године статистика је регистровала у Београду (60.695 динара) и Новом Саду (54.251 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у августу  2018. године забележена је у Смедереву (49.207), Панчеву (49.146), Ужицу (49.092 динара), Крагујевцу (48.811 динара), Зрењанину (48.681 динара), Нишу (46.513 динара), Суботици (46.433 динара), Сремској Митровици (46.101 динара), Ваљеву (44.546 динара), Шапцу (44.415 динара), Зајечару (43.898 динара), Краљеву (42.797 динара) и Лесковцу (40.178 динара).        

5. Посматрано по градовима, у августу 2018. године куповну моћ изнад просека Републике Србије имали су Београд, Смедерево, Крагујевац и Ужице. У осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Март

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

Април

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Мај

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73

 

Јун

49.226

71.092,19

36.981,97

1,44

0,75

 

Јул

49.202

70.957,52

36.813,41

1,44

0,75

 

Август

49.773

71.138,26

36.881,90

1,43

0,74

 

 

 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима