ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Краљева", бр. 10/2018 од 23.4.2018. године
8. maj 2018.

 

 

Колективни уговор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" из Краљева
Обавештење за евидентирање за културно добро - просторно културно историјску целину "Пљакин шанац"


PRIJAVA
приступ издањима