ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Краљева", бр. 4/2018 од 2.3.2018. године
20. mart 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Краљева'', бр. 4/2018:


Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај града Краљева за 2018. годину
Решење о изменама и допунама Решења о образовању и именовању чланова Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима