IngPro
IngPro
"Службени лист града Краљева", бр. 18/2018 од 31.7.2018. године
13. avgust 2018.

 

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Краљева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Краљева
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове Заштитника грађана града Краљева


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима