IngPro
IngPro
Објављени закони у Сл. гласнику РС, бр. 83/2018
30. oktobar 2018.

 

 

У ''Службеном гласнику РС'', бр. 83/2018 од 29.10.2018. године објављени су текстови следећих закона:

Закон о грађевинским производима
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе
Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби

Исте можете погледати кликом на линк у наставку:

Закони


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима