IngPro
IngPro
Сазвано 6. ванредно заседање Народне скупштине у 11. сазиву
31. maj 2018.

 

 

На дневном реду биће Предлог закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, који је поднела Народна банка Србије, потом Предлог закона о финансијском обезбеђењу, Предлог закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о платним услугама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, које је такође поднела Народна банка Србије.
Народна скупштина разматраће Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, које је поднела Влада Републике Србије.
Народни посланици разматраће и Предлог одлуке о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Заседање ће се одржати у Дому Народне скупштине, са почетком у 10 часова.

Извор: сајт Народне скупштине
Наслов: Редакција


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима