ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Потребни нови аутори - сарадници за часопис Пословни саветник
12. jul 2018.

 

„ИНГ-ПРО“ Издавачко-графичко д.о.о.  Београд
 

Издавач електронских и штампаних издања из правних и економских области (www.propisi.net, www.poslovnisavetnik.net, www.legeartis.rs) оглашава потребу за ауторима часописа Пословни саветник (ангажовање на основу ауторског уговора) из следећих области:
– рачуноводство привредних друштава,
– ревизија,
– буџетско рачуноводство.
 
Услови:
– обавезно вишегодишње искуство како у раду у пракси тако и у писању ауторских чланака из неких од наведених области,
– спремност да се прате све промене у регулативи из наведених области,
– познавање рада на рачунару (Word, Интернет, коришћење мејла),
– спремност за тимски рад, уз стриктно поштовање постављених рокова.
 
Пријаве са биографијом слати искључиво на имејл: redakcija@ingpro.rs


PRIJAVA
приступ издањима