ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Сремскa Митровицa", бр. 13/2017 од 29.9.2017. године
13. oktobar 2017.


 

 


Одлука о ребалансу буџета града Сремска Митровица за 2017. годину
Измена Кадровског плана за органе града Сремска Митровица за 2017. годину
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора града Сремска Митровица за 2017. годину
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника


PRIJAVA
ISSN 1820-4880