ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Сремскa Митровицa", бр. 6/2018 од 25.5.2018. године
11. jun 2018.


 

Одлука о промени Статута града Сремска Митровица
Одлука о завршном рачуну буџета града Сремска Митровица за 2017. годину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне "Kija Inox" на Манђелошком путу град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације површинског копа Мутаљ к.о. Бешеновачки Прњавор и к.о. Шуљам, град Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације секундарног центра "Радиначки пут" у Сремској Митровици
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса за изградњу енергане на биомасу и сточарске фарме у к.о. Јарак град Сремска Митровица
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, краља Петра Првог и Стари шор у Сремској Митровици, град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу подсистема за наводњавање "Попова бара" у к.о. Мартинци, град Сремска Митровица
Одлука о изменама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката
Програм за постављање мањих монтажних и других објеката за 2018. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Сремска Митровица за 2018. годину
Решење о изменама Решења о одређивању посебних паркиралишта у граду Сремска Митровица


PRIJAVA
приступ издањима