IngPro
IngPro
"Службени лист градa Београда'', бр. 92/2018 од 11.10.2018. године
22. oktobar 2018.

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета града Београда у 2019. и 2020. години
Одлука о измени Одлуке о комуналном реду
Одлука о допуни Одлуке о Градској управи града Београда
Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута града Београда


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима