ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист градa Београда'', бр. 64/2018 од 2.7.2018. године
16. jul 2018.

 

Одлука о ребалансу буџета града Београда за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета града Београда у 2019. и 2020. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда


PRIJAVA
приступ издањима