IngPro
IngPro
Објављен је фебруарски број часописа Lege Artis - Прописи у пракси
26. januar 2018.

Објављен је фебруарски број часописа ''Прописи у пракси - Леге Артис''.

Актуелни електронски број као и комплетна архива са разним претрагама доступна је на сајту www.propisiupraksi.rs или www.legeartis.rs.

Часопис се објављује и у штампаном облику.

Кликом на преглед у наставку можете погледати скраћени садржај овог броја.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима