ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 13/2018 од 2.4.2018. године
11. april 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Новог Сада", бр. 14/2018:

Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за град Нови Сад у 2018. години
Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури из области савременог стваралаштва - мултимедија и дигитално стваралаштво, филмска уметност, аудио-визуелно стваралаштво и остала извођења културних програма и културних садржаја - манифестације
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Решење о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2018. години
Исправка Решења о измени Решења о образовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат V, Компонента 3 - куповина сеоских кућа кроз грант шему


PRIJAVA
ISSN 1820-4880