IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 44/2018 од 9.10.2018. године
11. oktobar 2018.

 

Решење о изменама Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Новог Сада за 2018. годину
Решење о измени и допунама Решења о образовању Савета за здравље града Новог Сада
Решење о измени Упутства за извршење буџета града Новог Сада
Решење о измени и допуни Решења о одређивању аутобуског стајалишта за туристичке аутобусе у режијској саобраћајници Булевара Михајла Пупина у Новом Саду
Решење о измени Решења о одређивању општег паркиралишта у блоку зграда у Улици Душана Васиљева у Новом Саду
Одлука о допуни Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима