ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 29/2018 од 30.6.2018. године
18. jul 2018.

 

Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години
Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2018. годину - текуће субвенције
Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о финансирању Програма стамбене подршке града Новог Сада у 2018. години
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији града Новог Сада
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове града Новог Сада
Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у граду Новом Саду у 2018. години
Одлука о конверзији потраживања града Новог Сада у удео града Новог Сада у капиталу привредног друштва "Симпо" а.д. Врање
Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика српском добровољцу у Ветернику
Решење о образовању Комисије за планове


PRIJAVA
приступ издањима