ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 10/2018 од 10.3.2018. године
7. mart 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Новог Сада", бр. 10/2018:

Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Новог Сада за период 2018-2022. година