ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 59/2017 од 5.12.2017. године
13. decembar 2017.

 


Решење о измени и допуни Решења о одређивању општих паркиралишта на територији града Новог Сада
Одлука о допуни Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила